Jdi na obsah Jdi na menu
 


Portrét plemene

8. 12. 2006

PORTRÉT PLEMENE

Vipeti patří do skupiny FCI X a jsou to chrti. Chrtům se všeobecně připisuje jistá svéhlavost a citlivost. U vipetů to však neplatí. Svým vzhledem jsou vipeti sice typickými chrty, ale svým exteriérem odpovídají prototypu moderního dostihového psa. Mezi ostatními plemeny chrtů jsou však bez konkurence – a to platí ve všech ohledech. Za vynikající a jedinečnou pozici děkuje vipet v rámci skupiny plemen chrtů skutečnosti, že toto plemeno do značné míry využívá velkého podílu vlivu teriérů.

Chrti patří prokazatelně k nejstarším plemenům psů vůbec. Zůstávají prakticky beze změny již po tisíce let, alespoň pokud jde o vnější vzhled. Řada milovníků chrtů si svých psů cení právě proto, že jsou starobylého původu a řada z nich je hrdá na to, že užitnou hodnotu psa neurčoval vzhled. Proto existovala v nejrůznějších zemských oblastech v souladu s místní faunou a flórou celá škála různých rázů chrtů, kteří se používali ke štvaní nejrůznějších druhů zvěře. V souladu s použitím se vyvinula řada typů a velikostí chrtů a vyvinuli se u nich i různé projevy chování.

Během moderního chovu čistokrevných psů se lidé ujali i těchto prastarých kulturních plemen a oděli je do příslušných plemenných standardů, jež jsou pro chovatele orientačním vodítkem v dalším chovu psů.

 

PŮVOD A POUŽITÍ

Středně velký anglický chrt s uchem tvaru růžového lístku se po zákazu štvanic začal na severu Anglie používat kromě domácích lovů králíků také k tzv. dostihům chrtů. Závody, jaké se tehdy pod pojmem dostihy chrtů skrývaly, měly s dnešními dostihy pramálo společného. Psi museli tehdy běžet ve vytyčených tratích co nejrychleji ke svým majitelům, kteří mávali šátkem. Zvítězil pes, který se jako první zakousl do šátku. K těmto rovinným dostihům nazývaným rag-racing se používali psi svým typem podobní vipetům. V křížení různých teriérů jim přineslo skvělou povahu, jež byla pro tento druh dostihů mimořádně vhodná.

Anglický chovatelský svaz Kennel Club uznal vipeta jako plemeno v roce 1890. Chovatelé tehdy museli vybrat celé sbírky nejrůznějších typů a kříženců vipetů ty jedince, kteří nejlépe odpovídali standardu. Standard byl sestaven na základě původního užití malých anglických chrtů a definuje vipeta jako lovce králíků a rodinného psa. To znamená především to, že se u jedinců uvedeného plemene musí jednat o elegantního, ale současně sportovního psa, který je koncipován tak, aby byl díky své morfologii schopen pronásledovat a ulovit králíka. Který musí být takové povahy, aby se dokázal co nejdříve přizpůsobit každé situaci, ať už v rodině nebo při sportovním využití.

Zmíněný požadavek standardu zaručuje existenci zdravých, přizpůsobivých, robustních a mnohostranných jedinců, s nimiž lze jednat jako s mnohostranným talentem a kteří jsou schopni vyhovět všem požadavkům dnešní doby a vyrovnat se s nimi. Chov psů požaduje dnes společenského, přizpůsobivého a především zdravého psa, o něhož lze snadno pečovat.

 

PEVNĚ STAVĚNÝ, SPORTOVNÍ A MIMOŘÁDNĚ PŘIZPŮSOBIVÝ

Vipet přesvědčí svojí milou povahou, svým chováním, jež vždy odpovídá dané situaci, a také tím, jak snadné je o něho pečovat. Vipet se dokáže svému prostředí dokonale přizpůsobit. Jeho mimořádná něha a tolerance k dětem je až příslovečná. Přitom je velmi trpělivý a snese i nějakou tu herdu, aniž by to měl dětem za zlé. Začnou-li ho však děti tyranizovat nebo terorizovat, dokáže se ubránit. Díky tomu je vhodný do rodiny také z pedagogického hlediska a pro děti je ideální „chůvou“. K celkové harmonii soužití psa s člověkem přispívá také jeho nepatrná tendence prosazovat se. Vipeti nejsou psy jednoho pána, přilnou se stejnou měrou ke všem členům rodiny a stejně jim také rozděluje svoji přízeň, svoji příchylnost a laskavost, aniž by dávali přednost jen jedné osobě.

Charakterové přednosti vipetů spočívají v jejich inteligenci, kterou lze ještě rozvinout vhodným výběrem jedinců pro chov. Dobře vychovaná a socializovaná štěňata nemívají se svým okolím později žádné problémy, ničeho se nezaleknou. Jsou sebevědomá a nezávislá. Díky tomu jsou schopna vyrovnat se výborně s vnějšími podmínkami a dokážou to lépe než řada jiných plemen, které bývají od přírody zdrženlivější nebo závislejší na člověku. Vipeti jsou vždy produktem svého prostředí a obrazem svého pána.

 

MNOHOSTRANNÝ TALENT

Velmi pestré jsou možnosti, jež máme v aktivním využití se svými vipety. Díky své inteligenci a ochotě se učit se vipet dokáže velmi rychle přizpůsobit svému pánu a jeho potřebám. Vipeti mohou být domácími společníky v domě, v bytě a na zahradě. Jsou vynikajícími rodinnými psy a chůvami dětí. Vipeti jsou hotovými klauny a akrobaty. Pro děti jsou vynikajícími společníky pro hru, jsou vyrovnanými přáteli, kteří jsou dostatečně citlivý, příchylní a něžní, a proto jsou schopni chovat se ve všech situacích naprosto adekvátně. Vipet je stejně vhodným kamarádem pro dni pozdního věku i sportovním atletem a průvodce těch, kdo potřebují společníka k joggingu. Vipeti jsou snadno ovladatelní a nikdy nejsou na obtíž ani zdravotně či tělesně postiženým osobám. Jsou ideálními terapeuty, kteří člověka neustále povzbuzují ke kladnému postoji ke světu a pomáhají rozvíjet jeho schopnost komunikace.Pro vipety existuje také řada možností soutěžního využití. Jsou velmi oblíbenými výstavními psy a talentem sebevědomě a ochotně se předvádět. Péče o ně je velmi snadná a tak je velmi snadné udržet je ve špičkové kondici. Vipet se i v konkurenci navíc chová vždy velmi způsobně. Snadno ho můžeme přivyknout na boxy nebo výstavní klec. Vipet v nich čeká klidně a uvolněně na své vystoupení v kruhu. Nemá žádné problémy s množstvím diváků kolem kruhu. Nechá se ochotně a rád hladit a obdivovat od cizích a především od dětí. Nechá se rád předvádět i od jiných osob.

V USA se u milovníků psů těší vipeti velké oblibě i při soutěžích poslušnosti (obedience) a tito psi končí soutěže s mimořádně dobrým hodnocením. Taková soutěž však bohužel není u našich chrtů příliš obvyklá, protože poslušnost se zdá být v naší zemi pro chrty věcí spíše neznámou. Jak ukazují výsledky z USA, vipeti jsou schopni dosahovat i v těchto soutěžích výborných výsledků. Vipeti se začínají používat i při soutěžích v agility a i v těchto soutěžích si vysloužili své první ostruhy. Dalšími oblíbenými soutěžemi, v nichž jsou vipeti úspěšní, jsou flyball a chytání frisbie. Mistr světa v chytání frisbie je vipet Ashley v USA, jemuž přispěla k úspěchu a k získání tohoto prestižního titulu mimořádná síla při výskoku. V USA se rovněž pro vipety pořádají pravé coursingy na živé prérijní zajíce, zatímco v Anglii se s tímto plemenem lidé úspěšně věnují honu na lišku.

U nás se vipeti účastní především soutěží v coursingu a dostihů za umělým objektem. Každoročně se koná řada soutěží a dostihů s různými mistrovskými tituly. Vipeti jsou ze všech dostihových psů ti nejúspěšnější s nejnižším počtem zranění, s maximální rychlostí a díky vyrovnanosti jejich startovního pole patří dostihy vipetů k nejnapínavějším. Vipeti jsou stavěni pro rychlost a pracovní výkon. Tak to alespoň požaduje standart. Jako náhrada skutečných štvanic, které jsou naštěstí zakázány, nejvíce odpovídají potřebám a výkonu vipetů coursingové závody na přírodních pozemcích s klikatými parkury. Na nich prokazují tito hbití sprinteři svoji odvahu, šikovnost, obratnost, houževnatost, rychlost a vytrvalost. Nesčetní vipeti jsou vynikajícími psy pro coursing a při závodech neustále dokazují, že se za jejich krásou skrývá také atletický výkon.

Chcete-li používat vipeta jako dostihového psa, nebo psa pro coursingové závody, musíte ho na to důkladně připravit. Leží-li majiteli psa na srdci jeho zdraví, nemůže potřebný trénink odbývat jen tak mimochodem. Pud štvát zvěř lze samozřejmě podporovat a rozvíjet již v raném věku při hře drážděním psa králičí kůží, ale stejně tak ho lze i tlumit a udržovat v přijatelných mezích. Přehnané podporování pudů psa ve štěněčím věku je samozřejmě rozhodující pro jeho pozdější chování.

Nemáte-li žádné dostihové ambice, neměli bychom podporovat a rozvíjet pud psa ke štvaní zvěře a měli bychom pud spíše tlumit.

 

KOLIK POHYBU POTŘEBUJE VIPET

Vipeti se chovali pro štvanice na králíky. Králíci se nikdy od své nory příliš nevzdalují, takže chrt měl k chycení králíka vždy jen několik málo metrů. Aby byl úspěšným lovcem, musel splňovat několik kritérií.

 

Musel mít:

- bystrý zrak
- blesková reakce
- okamžitý start a velkou počáteční rychlost
- maximální rychlost
- mimořádnou obratnost

 

Kromě tělesných předpokladů byla pro úspěšný lov zapotřebí také odvaha při pronásledování kořisti nerovným přírodním prostředím a chytré taktizování a rychlou změnu směru.

Chceme-li chovat vipeta jako rodinného psa, potřebuje pro svůj tělesný rozvoj dostatek volného výběhu. Ideálními tréninkovými možnostmi, které poskytují vipetovi dostatek pohybu, jsou krátké sprinty např. za tenisovým míčkem, pobíhání sem a tam na zavolání majitele apod. Jinak potřebuje stejné procházky jako jiní psi.

 

POZOR

Vipet není honičem a není vhodný pro vytrvalostní běhy, zejména do jednoho roku se nesmí přetěžovat.

 

Převzato z www.odhnevina.com